Auteur : Kjell Wagner, voorzitter
Geplaatst : 3 december 2015


In mijn jonge jaren speelde ik klarinet in de Beverwijkse Harmoniekapel (BHK). Zij vierden in september hun honderdjarig bestaan. Ik bezocht hun website. Veel mooie herinneringen kwamen boven, prachtige bewerkingen van klassieke muziek maar ook moderne swingende werken stonden op de lessenaar. Maar ik las daar ook over hun moeite jonge muzikanten aan te trekken om te komen meespelen. In mijn tijd waren er tientallen jonge spelers, wij vormden een aardige vriendengroep en hadden leuk contact met oudere leden. Niets meer van over.

Niet alleen de BHK kampt met dit probleem. Ook koren vergrijzen in rap tempo. Waar is de verkeerde afslag genomen, wat is de oorzaak van het gebrek aan jeugdige belangstelling. Het houdt mij al tijden bezig. De toenmalige voorzitter van de BHK gaf de jeugd alle ruimte onder het motto, “De jeugd heeft de toekomst”. Helaas, dat bleek een vergissing. De jeugd zingt wel maar richt zich hoofdzakelijk op de musical en andere swingende muziekgenres. Geen kwaad woord zal ik daarover spreken, fijn dat zij nog zingen! Maar bij ons koor zullen zij niet gauw aankloppen. Er is wel een groep jongeren geïnteresseerd in meer traditionele klassieke koorwerken maar zij zingen die dan weer liever in kamerkoren.

Op een congres dat ik bijwoonde werd getobd over de vraag hoe de overal ervaren passieve studiehouding van studenten kan worden aangepakt. Een jonge man gaf een flitsende presentatie over de 'Einstein-generatie'. Hij vatte zijn betoog samen met de oneliner "Je bent de hoofdrolspeler in je eigen film". Tja, daar heb je niet van terug als je in een koor met zangers van uiteenlopende kwaliteit een mooie film (concert) voorbereidt. Ik geloof niet zo in die theorie. Ik denk dat de jonge generatie al tientallen jaren maar spaarzaam in aanraking komt met 'traditionele' muziek. Alleen als er thuis aandacht voor is, zij misschien nog een kerk bezoeken of een bevlogen (muziek)leerkracht tegenkomen, bouwen zij er wat ervaring mee op. Zij zijn een uitzondering helaas.

Hoe maak je een einde aan dit culturele vacuüm? Er wordt veel ondernomen om jonge mensen voor klassieke muziek te interesseren. Het valt mij op dat men dan meestal zeer diep door de knieën zakt om de jeugd te bereiken. Concerten met popidolen (werd al gedaan in mijn lang vervlogen jeugd) worden ingezet bij zogenaamde 'crossover concerten' bijvoorbeeld. Op de TV vertelt de populaire stand-up-comedian Tijl Beckand in 'De tiende van Tijl' allerlei 'vette' of 'coole' feitjes over een componist en dan uiteraard Mike Boddé niet vergeten.
Leuk, vast wel, maar helpt het de jeugd aan de zang of een instrument te krijgen? Ik betwijfel het, maar elke poging om het langzaam maar zeker sterk vergrijzen van het leger van koorzangers een halt toe te roepen, juich ik toe. In ons jubileumjaar 2016, gaat het bestuur, met uw onmisbare hulp, ook een poging wagen. U hoort er binnenkort meer over. Ondertussen hebben wij ons concert van 19 december geprobeerd aantrekkelijker te maken door een presentatie over het leven van Haydn te vertonen. Het is een poging en hopelijk ook een aantrekkelijk lokkertje voor ons toekomstige publiek en hopelijk ook zangers! Zorgt u voor zoveel mogelijk toehoorders, jong en oud, dan kunnen wij in ieder geval zeggen dat wij ons best doen en niet bij de pakken neerzitten. Bedankt!